Mława w liczbach | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Informator Miejski

Mława w liczbach

  • Rok 2023 Mława zakończyła z mniejszą liczbą obywateli w stosunku do roku 2022. Podobnie jak w całym kraju rokrocznie żegnamy coraz więcej mieszkańców i notujemy mniej urodzeń. O 166 mniej obywateli w…
  • To najpopularniejsze imiona nadawane przez rodziców swoim pociechom. Kolejne miejsca zajmują Maja i Oliwia oraz Stanisław i Kacper. W sumie w 2022 roku mławski Urząd Stanu Cywilnego wydał 375 aktów…
  • Zgodnie z ewidencjami Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Mława 31 grudnia 2021 roku w Mławie mieszkało 29 425 osób zameldowanych na pobyt stały oraz 755 osób zameldowanych w naszym…
  • Mniej urodzeń, więcej zgonów – w 2021 roku Mławie ubyło stałych obywateli. Czasowo zameldowaliśmy ponad 4000 osób i oddaliśmy więcej ślubów niż w ostatnich latach. O 150 osób zwiększyła się w…
  • Na koniec 2020 roku Mława miała  29 620 stałych mieszkańców oraz 783 tych, którzy zadeklarowali u nas pobyt czasowy. Ogółem zakończyliśmy rok jako miasto z 30 403 mieszkańcami. W…
  • Zachęcamy do odwiedzenia strony Polska w liczbach -  http://www.polskawliczbach.pl/Mlawa Liczba ludności     Wiek   przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny…
  • Zachęcamy do odwiedzenia strony Polska w liczbach -  http://www.polskawliczbach.pl/Mlawa Ruch naturalny Urodzenia: w roku 2000 - 297 w roku 2001 - 295 w roku 2002 - 253 w roku 2003 - 340 w…