UCHWAŁA NR XVIII/227/2016 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Informator urzędowy BIP

UCHWAŁA NR XVIII/227/2016 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława

Agnieszka Puzio-Dębska / 06 czerwca 2016