Komisje Rady Miasta Mława VI kadencji samorządu terytorialnego w latach 2010-2014 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Informator urzędowy BIP

Komisje Rady Miasta Mława VI kadencji samorządu terytorialnego w latach 2010-2014

Agnieszka Puzio-Dębska / 12 lutego 2012

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
1. Janusz Wojnarowski – Przewodniczący Komisji
2. Artur Dębski
3. Arkadiusz Dłubisz
4. Wojciech Krajewski
5. Michał Nowakowski
6. Ryszard Prusinowski
7. Halina Pszczółkowska
8. Jerzy Rakowski
9. Jacek Sych
10. Janusz Uniewicz
11. Krzysztof Wasiłowski

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Janusz Uniewicz – Przewodniczący Komisji
2. Waldemar Borowski
3. Artur Dębski
4. Stanisław Gorczewski
5. Wojciech Krajewski
6. Ryszard Prusinowski
7. Jerzy Rakowski
8. Jacek Sych
9. Marian Wilamowski

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1. Andrzej Lampkowski – Przewodniczący Komisji
2. Arkadiusz Dłubisz
3. Marek Kiełbiński
4. Michał Nowakowski
5. Agnieszka Pietrzak
6. Halina Pszczółkowska
7. Teresa Szulc

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
1. Stanisław Gorczewski – Przewodniczący Komisji
2. Waldemar Borowski
3. Artur Dębski
4. Dariusz Dużmański
5. Leszek Ośliźlok
6. Joanna Tańska
7. Marian Wilamowski
8. Janusz Wojnarowski

Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych
1. Halina Pszczółkowska – Przewodnicząca Komisji
2. Stanisław Gorczewski
3. Andrzej Lampkowski
4. Agnieszka Pietrzak
5. Joanna Tańska

Komisja Rewizyjna
1. Ryszard Prusinowski – Przewodniczący Komisji
2. Waldemar Borowski
3. Dariusz Dużmański
4. Marek Kiełbiński
5. Jerzy Rakowski
6. Teresa Szulc