Organizacje pozarządowe działające w Mławie w sferze kultury | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Organizacje pozarządowe działające w Mławie w sferze kultury

Agnieszka Puzio-Dębska / 13 lutego 2012
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, ul. 3 Maja 6, Mława, 236544764
 • Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, Mława 236543585, www.ztzz.mlawa.pl
 • Towarzystwo Przyjaciół Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, Mława, tel. 696414153
 • Stowarzyszenie Rozwoju, Wiedzy i Umiejętności, ul. Kościuszki 12, Mława, tel. 236544050
 • Stowarzyszenie Pontyfikat Jana Pawła II , ul. 3 Maja 5, Mława, tel. 502397531
 • Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka", ul. Mariacka 20, Mława, tel. 502612890
 • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne w Mławie, ul. 3 Maja 5, Mława, tel. 236544305 (MZZ)
 • Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy, ul. Wincentego Witosa87 m. 64, 06-400 Ciechanów, tel. 606899850
 • Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej "Mława, ul. Sienkiewicza 2/13 m. 65, Mława, tel. 663221298
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. St. Wyspiańskiego w Mławie " Wyspianum ", ul. Wyspiańskiego 1, Mława, tel. 236543715 (LO)
 • Fundacja im. Korzybskich, ul. Wyspiańskiego 1, Mława, tel. 236543715 (LO)
 • Polski Czerwony Krzyż, ul. Stary Rynek 2, Mława, tel. 236543575
 • Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koło w Mławie, ul. Ceglana 17, Mława, tel. 236544893
 • Ratujmy Ratowo, Ratowo 58, 06-540 Radzanów
 • Fundacja Wszystkie Mazurki Świata, ul. Studzieniec 71, Mława