Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Dla mieszkańca

Ważne adresy i telefony

root@npc.pl / 18 maja 2006

Pogotowie Ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Straż Miejska - 986
Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 112

Urząd Miasta Mława
Mława, ul. Stary Rynek 19, tel. 23 654 33 82, e-mail: infoatmlawa [dot] pl, sekretariatatmlawa [dot] pl
www.mlawa.pl

Starostwo Powiatowe
Mława, ul. W. Reymonta 6, tel. 23 654 34 09, e-mail: starostwoatpowiatmlawski [dot] pl
www.powiatmlawski.pl

Sąd Rejonowy
Mława, ul. W. Reymonta 3, tel. 23 654 89 00, e-mail: admatmlawa [dot] sr [dot] gov [dot] pl
www.mlawa.sr.gov.pl

Urząd Skarbowy
Mława, ul. G.Narutowicza 19/7, tel. 23 654 34 98, e-mail: us1413atmz [dot] mofnet [dot] gov [dot] pl
http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-mlawie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Z. Padlewskiego 31, tel. 23 655 00 31 32
http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe/-/details/313

Powiatowy Urząd Pracy
Mława, ul. Wyspiańskiego 7, tel. 23 654 39 18, e-mail: wamlatpraca [dot] gov [dot] pl
http://www.pup.mlawa.pl/

Prokuratura Rejonowa
Mława ul. J. Lelewela 4, tel. 23 654 36 19, e-mail: pr [dot] mlawaatplock [dot] po [dot] gov [dot] pl
http://www.poplock.pl/prokuratura-rejonowa-w-mlawie,m,mg,10,11

Komenda Powiatowa Policji
Mława, ul. H. Sienkiewicza 1, tel. 23 654 43 43, e-mail: prasowy [dot] kppmlawaatmazowiecka [dot] policja [dot] gov [dot] pl
http://bip.mlawa.kpp.policja.gov.pl/

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Mława, ul. Z. Padlewskiego 15, tel. 23 654 33 85, e-mail: mlawaatmazowsze [dot] straz [dot] pl

Straż Miejska
Mława, ul. Stary Rynek 19, tel. 23 654 64 34, e-mail: strazmiejskaatmlawa [dot] pl

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o.
Mława, ul. Płocka 106, tel. 23 654 60 70, e-mail: sekretariatatwod-kan-mlawa [dot] com [dot] pl
www.wod-kan-mlawa.com.pl

Gazownia Warszawska, Rozdzielnia Gazu w Mławie
Mława, ul. Płocka 96, tel. 23 655 01 62
https://www.psgaz.pl/oddzial-zaklad-gazowniczy-w-warszawie-dane-teleadresowe

Zakład Energetyczny Płock S.A Region Energetyczny Mława
Mława, ul. Warszawska 127
http://www.energa-operator.pl/index.xml

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital
Mława, ul. A. Dobrskiej 1, tel. 23 654 32 35, e-mail: sekretariatatszpitalmlawa [dot] pl
http://www.zozmlawa.internetdsl.pl/

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Padlewskiego 13, tel.: 23 654 56 38, wew. 412

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie, filia w Mławie
ul. Lelewela 9, tel.: 23 655 28 64

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
ul. Padlewskiego 13, tel.: 23 654 36 34

Pogotowie elektryczne – 991

Pogotowie gazowe – 992

Pogotowie wodociągowe – 23 654 23 21

Pogotowie ciepłownicze – 23 654 35 06

Informacja PKP – 23 674-53-33, https://www.e-podroznik.pl/

Informacja PKS – 23 654 35 56

Postój TAXI – 23 654 35 76

 

 


 

Bezpłatna Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

Pod numerem telefonu 800 676 676 działa bezpłatna Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich, czynna:

poniedziałek: godz. 10:00 – 18:00

wtorek – piątek: godz. 8:00- 16:00

Połączenie możliwe jest zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i telefonów komórkowych wszystkich sieci. Dzięki Infolinii można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach PRO. Drogą ta można również dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Jeśli sprawa nie jest związana z kompetencjami PRO, pracownicy starają się wskazać rozmówcy instytucję, w której uzyska odpowiednią pomoc.