Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: root@npc.pl


Ważne adresy i telefony

Publikowane od

Pogotowie Ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Straż Miejska - 986
Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 112

Urząd Miasta Mława
Mława, ul. Stary Rynek 19, tel. 23 654 33 82, e-mail: infoat[12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1]mlawa [dot] pl (info[at]mlawa[dot]pl), sekretariatat[12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1]mlawa [dot] pl (sekretariat[at]mlawa[dot]pl)
www.mlawa.pl

Starostwo Powiatowe
Mława, ul. W. Reymonta 6, tel. 23 654 34 09, e-mail: starostwoat[12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1]powiatmlawski [dot] pl (starostwo[at]powiatmlawski[dot]pl)
www.powiatmlawski.pl

Sąd Rejonowy
Mława, ul. W. Reymonta 3, tel. 23 654 89 00, e-mail: admat[12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1]mlawa [dot] sr [dot] gov [dot] pl (adm[at]mlawa[dot]sr[dot]gov[dot]pl)
www.mlawa.sr.gov.pl

Urząd Skarbowy
Mława, ul. G.Narutowicza 19/7, tel. 23 654 34 98, e-mail: us1413at[12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1]mz [dot] mofnet [dot] gov [dot] pl (us1413[at]mz[dot]mofnet[dot]gov[dot]pl)
http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-mlawie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Z. Padlewskiego 31, tel. 23 655 00 31 32
http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe/-/details/313

Powiatowy Urząd Pracy
Mława, ul. Wyspiańskiego 7, tel. 23 654 39 18, e-mail: wamlat[12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1]praca [dot] gov [dot] pl (waml[at]praca[dot]gov[dot]pl)
http://www.pup.mlawa.pl/

Prokuratura Rejonowa
Mława ul. J. Lelewela 4, tel. 23 654 36 19, e-mail: pr [dot] mlawaat[12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1]plock [dot] po [dot] gov [dot] pl (pr[dot]mlawa[at]plock[dot]po[dot]gov[dot]pl)
http://www.poplock.pl/prokuratura-rejonowa-w-mlawie,m,mg,10,11

Komenda Powiatowa Policji
Mława, ul. H. Sienkiewicza 1, tel. 23 654 43 43, e-mail: prasowy [dot] kppmlawaat[12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1]mazowiecka [dot] policja [dot] gov [dot] pl (prasowy[dot]kppmlawa[at]mazowiecka[dot]policja[dot]gov[dot]pl)
http://bip.mlawa.kpp.policja.gov.pl/

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Mława, ul. Z. Padlewskiego 15, tel. 23 654 33 85, e-mail: mlawaat[12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1]mazowsze [dot] straz [dot] pl (mlawa[at]mazowsze[dot]straz[dot]pl)

Straż Miejska
Mława, ul. Stary Rynek 19, tel. 23 654 64 34, e-mail: strazmiejskaat[12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1]mlawa [dot] pl (strazmiejska[at]mlawa[dot]pl)

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o.
Mława, ul. Płocka 106, tel. 23 654 60 70, e-mail: sekretariatat[12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1]wod-kan-mlawa [dot] com [dot] pl (sekretariat[at]wod-kan-mlawa[dot]com[dot]pl)
www.wod-kan-mlawa.com.pl

Gazownia Warszawska, Rozdzielnia Gazu w Mławie
Mława, ul. Płocka 96, tel. 23 655 01 62
https://www.psgaz.pl/oddzial-zaklad-gazowniczy-w-warszawie-dane-teleadresowe

Zakład Energetyczny Płock S.A Region Energetyczny Mława
Mława, ul. Warszawska 127
http://www.energa-operator.pl/index.xml

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital
Mława, ul. A. Dobrskiej 1, tel. 23 654 32 35, e-mail: sekretariatat[12][11][10][9][8][7][6][5][4][3][2][1]szpitalmlawa [dot] pl (sekretariat[at]szpitalmlawa[dot]pl)
http://www.zozmlawa.internetdsl.pl/

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Padlewskiego 13, tel.: 23 654 56 38, wew. 412

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie, filia w Mławie
ul. Lelewela 9, tel.: 23 655 28 64

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Centrum Usług Społecznych w Mławie
ul. Lelewela 7, tel.: 23 654 35 60

Pogotowie elektryczne – 991

Pogotowie gazowe – 992

Pogotowie wodociągowe – 23 654 23 21

Pogotowie ciepłownicze – 23 654 35 06

Informacja PKP – 23 674-53-33, https://www.e-podroznik.pl/

Informacja PKS – 23 654 35 56

Postój TAXI – 23 654 35 76

 

 


 

Bezpłatna Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

Pod numerem telefonu 800 676 676 działa bezpłatna Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich, czynna:

poniedziałek: godz. 10:00 – 18:00

wtorek – piątek: godz. 8:00- 16:00

Połączenie możliwe jest zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i telefonów komórkowych wszystkich sieci. Dzięki Infolinii można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach PRO. Drogą ta można również dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Jeśli sprawa nie jest związana z kompetencjami PRO, pracownicy starają się wskazać rozmówcy instytucję, w której uzyska odpowiednią pomoc.


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/wazne-adresy-i-telefony