Deklaracja | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Dla mieszkańca

Deklaracja

  • 10 lutego mija termin składania przez mieszkańców Mławy nowych deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Złożenie nowej deklaracji wynika z ustawowego…
  • Ruszyła nowa kampania Burmistrza Miasta Mława „Czy wiesz, jak segregować?”. Jej celem jest rozwianie wątpliwości, do jakiej frakcji wrzucić ten czy inny odpad. W ramach kampanii osoby, które przyjdą…
  • Poniżej zamieszczony został do pobrania formularz edytowalny deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. Prosimy o używanie tego wzoru…
  • 10 lutego 2022 r. upłynął ustawowy termin na złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten powstał w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu…
  • Ze względu na sytuację pandemiczną oraz dużą absencję pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Mława, od wtorku 1 lutego br. deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami…
  • Pod pojęciem „gospodarstwo domowe” rozumie się zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie. Nie tworzą jednego gospodarstwa domowego osoby obce…
  • Aktualizacja:od 1 kwietnia 2024 r. 7,8% dochodu rozporządzalnego to kwota 208,90 zł - zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2024 r. (M.P. z 2024, poz.241)…
  • Aktualizacja: od 20 grudnia 2022 r. w skrytce ePuap jest już formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którym można się posłużyć obliczając opłatę na 2023 r i…
  • W przypadku kiedy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest składana przez pełnomocnika, do deklaracji obowiązkowo trzeba dołączyć oryginalne pełnomocnictwo wraz z…