Złóż deklarację, jeśli tego nie zrobiłeś! | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Złóż deklarację, jeśli tego nie zrobiłeś!

Kamil Gołębiewski / 18 marca 2022

10 lutego 2022 r. upłynął ustawowy termin na złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten powstał w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W okresie od 3 stycznia do 16 marca br. w Urzędzie Miasta Mława przyjęto 4 455 sztuk deklaracji dostarczonych osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przekazanych za pośrednictwem e-Puap. Zdecydowana większość właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta terminowo wywiązała się z obowiązku złożenia deklaracji.

Burmistrz Miasta Mława serdecznie dziękuje za odpowiedzialną postawę wszystkim właścicielom nieruchomości, mieszkańcom Mławy, którzy ustawowy obowiązek wypełnili.

Mimo upływu ustawowego terminu na złożenie dokumentu, deklaracje są nadal przyjmowane. Biorąc pod uwagę problemy związane z pandemią, pracownicy Urzędu czekają jeszcze na „spóźnialskich” do 31 marca br.

Po tej dacie właściciele nieruchomości, którzy nie wypełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji mogą się spodziewać konsekwencji przewidzianych prawem. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  przypadku nie złożenia deklaracji ustalona zostanie w ramach postępowania administracyjnego decyzją Burmistrza. Przepisy karne ustawy przewidują odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko jej przepisom, a nie złożenie deklaracji jest jednym z takich wykroczeń. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a czyn zagrożony grzywną. W drodze mandatu można nałożyć grzywnę do 500 zł, w ramach postepowania sądowego maksymalna kwota grzywny to 5000 zł. Do nałożenia grzywny w drodze mandatu uprawniona jest Straż Miejska.

Zapraszamy zatem do złożenia deklaracji wszystkich zobowiązanych, którzy jeszcze tego nie uczynili !

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej www.mlawa.pl (BIP oraz zakładka „dla mieszkańca/odpady”). Można je także uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami lub dzwoniąc pod numer telefonu: 23 654 32 96 wew.302