„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A2” | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A2”

Monika Żółtak / 06 czerwca 2017

 Obszar A2 obejmuje ulice:

Żabieniec, Okólną, Nowowiejską, Piaskową (część).

Obszar charakteryzuje się zabudową jednorodzinną.

Włączenie kanalizacji sanitarnej planowane jest w istniejący kolektor sanitarny w rejonie ul. Okólnej oraz w istniejący kolektor sanitarny w rejonie ul. Browarnej i w istniejący kolektor sanitarny zlokalizowany w ul. Nowowiejskiej.

Długość nowobudowanych kanałów grawitacyjnych wynosi L=2175 m.

Planowany termin realizacji:

01.02.2018r. - 31.08.2018r.

Wykonawca:

Zakład Projektowo – Wykonawczy WOD-KAN, C.O.,Gazu „ART-HAUS” Artur Hausman,

ul. Okólna 33, 06-500 Mława.