„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A1” | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A1”

Monika Żółtak / 06 czerwca 2017

 

Obszar A1 obejmuje ulice:

Olesin, Ogrodową, Olszynową, Kruczą, Sadową i Zabrody.

 

Obszar charakteryzuje się zabudową jednorodzinną.

Włączenie kanalizacji sanitarnej planowane jest w istniejący kolektor sanitarny w ul. Warszawskiej oraz w istniejący kanał sanitarny w ul. Płockiej.

Długość nowobudowanych kanałów grawitacyjnych wynosi L=3029 m oraz rurociągu ciśnieniowego ok. L=136m.

Ze względu na brak możliwości podłączenia grawitacyjnego budynku mieszkalnego znajdującego się w zakresie projektu, zaplanowano 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków.

Planowany termin realizacji:

01.09.2017r. - 30.09.2018r.

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

 Lider Konsorcjum: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c

ul. Nowoleśna 6a, 06-500 Mława,

Partnerem Konsorcjum:

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o.,

ul. Warszawska 25A, 06-500 Mława