Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mława | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Informator urzędowy BIP

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mława

Przemysław Więckiewicz / 22 października 2015

 

Na sesji Rady Miasta Mława 26 maja 2015 r., radni jednogłośnie przyjęli dokument strategiczny, który określa proekologiczne kierunki rozwoju naszego miasta. Radni przychylili się do propozycji burmistrza Sławomira Kowalewskiego i uchwalili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczając do 2018 roku 14 milionów złotych na realizację zadań związanych z ograniczeniem emisji CO₂, gazów cieplarnianych oraz innych szkodliwych substancji.

Mławski Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powstał w oparciu o badanie przeprowadzone wśród mieszkańców za pomocą ankiety. Przez kilka tygodni na przełomie 2014 i 2015 roku pracownicy firmy EKOMETRIA z Gdańska zbierali na terenie Mławy informacje w celu postawienia odpowiedniej diagnozy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera działania, które będą podejmowane na poziomie lokalnym, leżące w kompetencjach samorządu, przedsiębiorców, a także społeczeństwa, których celem jest redukcja emisji CO2 z terenu Miasta, zmniejszenie energochłonności w różnych dziedzinach gospodarki Miasta oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Miasta.

Na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława.

Ogółem na działania związane z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zaplanowano blisko 14 milionów złotych.