Honorowy Obywatel Miasta Mławy | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Informator Miejski

Honorowy Obywatel Miasta Mławy

  • W podziękowaniu za służbę mającą na celu zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa naszej ukochanej Ojczyzny, za zaangażowanie i wielkie serce w organizację mławskich obchodów rocznic wybuchu II wojny…
  • Uchwałą Nr XVIII/122/91 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 2 października 1991 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Mławy nadano p. Cecylii Dudzińskiej honorowe obywatelstwo Miasta Mławy.…
  • Honorowe Obywatelstwo Miasta Mława Zbigniewowi Niemczyckiemu zostało nadane Uchwałą Nr XI/102/2011 Rady Miasta Mława z dnia 24 października 2011 r.w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta…
  • Honorowe Obywatelstwo Miasta Mława Lechowi Wałęsie zostało nadane Uchwałą Nr XXXVI/392/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Mława.
  • Rada Miejska Miasta Mławy nadała Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Doktorowi Ignacemu Mościckiemu Obywatelstwo Honorowe miasta Mławy w dniu 26 maja 1930 r.
  • Honorowe Obywatelstwo Miasta Mława Papieżowi Janowi Pawłowi II zostało nadane Uchwałą Rady Miasta w Mławie z dnia 12 października 2003 r.
  • Honorowi Obywatele Miasta Mławy przyjęci Uchwałą Nr VI/33/94 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 11 września 1994 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Mławy.