Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ignacy Mościcki - Prezydent Rzeczypospolitej

root@npc.pl / 01 października 2009

Rada Miejska Miasta Mławy nadała Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Doktorowi Ignacemu Mościckiemu Obywatelstwo Honorowe miasta Mławy w dniu 26 maja 1930 r.

W dniu 26 maja 1930 roku zawitał do naszego miasta Najwyższy Dostojnik Państwa, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr  Ignacy Mościcki.
U bram Miasta powitał Pana Prezydenta Burmistrz Miasta Mławy Kazimierz  Koszutski, następującym przemówieniem „Najdostojniejszy Gościu Panie Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej! (...)
My Polacy, jesteśmy szczęśliwi i dumni, że wybrańcem Narodu jesteś Ty, Panie Prezydencie
Rzeczypospolitej, wybitny i sławny przedstawiciel nauki. W zrozumieniu tej prawdy, w dniu 16 maja pełnomocnicy całej ludności Mławy uchwalili że:

„W uznaniu doniosłych prac dokonanych na polu rozwoju nauki i przemysłu polskiego oraz zasług położonych nad podniesieniem ekonomicznem Kraju, Rada Miejska Miasta Mławy nadaje Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Doktorowi Ignacemu Mościckiemu Obywatelstwo Honorowe miasta Mławy”.


Po czym wręczył Panu Prezydentowi dyplom honorowego obywatelstwa Miasta  Mławy, wypisany na pergaminie, zdobny szlakiem z motywów mazurskich.

Przejmując dyplom Pan Prezydent bardzo wzruszony przemówił:
„Nie wiedziałem ,że spotka mnie tu tak wielka przyjemność. Te czasy kiedy do Mławy wstępowałem są bardzo odległe, bo minęło już 50 lat. Zjawiając się tu po raz pierwszy po tym okresie czasu z całym wyczuciem za tę wielką niespodziankę miastu dziękuję”.


Na podstawie „Głosu Mławskiego" z dnia 6 czerwca 1930r”.
Tygodnik. Organ Mazowsza Północnego