Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Dla mieszkańca

Inne informacje

  • Burmistrz Miasta Mława przypomina właścicielom nieruchomości, że zgodnie z § 29 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/251/2020…