Inne informacje | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Dla mieszkańca

Inne informacje

  • Na terenie wielu gmin w Polsce trwają zmasowane kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych. Obowiązek kontroli każdej nieruchomości w tym zakresie co najmniej raz…
  • Wraz z nadejściem jesieni gryzonie szukają schronienia na zimowe dni. Ich populacje czasem urastają do rozmiarów plagi. Pomijając to, że niszczą dobra materialne, przenoszą także choroby odzwierzęce…
  • Na ulicach miasta trwa zbiórka mobilna odpadów wielkogabarytowych. W ramach zbiórki bezpośrednio z posesji jest odbierany między innymi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ale tylko kompletny…
  • Zarząd Województwa Mazowieckiego kontynuuje prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami: Planem…
  • Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami: Planem…
  • Mieszkańcy Mławy mają do dyspozycji sześć pojemników rozstawionych na terenie miasta przeznaczonych na zużyte baterie oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny o wymiarach do 50 cm. W ten sposób szybko…
  • Jesień coraz głośniej puka do naszych drzwi. Wraz z jej nadejściem obserwujemy zmiany w świecie fauny i flory - żółknące liście, odlatujące ptaki ... Jesień to także czas, kiedy gryzonie szukają…
  • Trwają kontrole umów na odbieranie odpadów. Wszyscy właściciele nieruchomości nazywanych potocznie „niezamieszkałymi”  powinni płacić za odpady. O jakie nieruchomości chodzi? Chodzi o…
  • Sześć charakterystycznych czerwonych pojemników przeznaczonych na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie stanie na ulicach Mławy w połowie stycznia tego roku. Dzięki…
  • Ciekawa fabuła, wartka akcja, profesjonalna oprawa i gra aktorska oraz mnóstwo edukacyjnych informacji o środowisku i jego ochronie. To wszystko stało się w bieżącym tygodniu udziałem dzieci w …