Czy przeprowadziłeś deratyzację? | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Czy przeprowadziłeś deratyzację?

Elżbieta Zembrzuska / 21 października 2022

Jesień coraz głośniej puka do naszych drzwi. Wraz z jej nadejściem obserwujemy zmiany w świecie fauny i flory - żółknące liście, odlatujące ptaki ... Jesień to także czas, kiedy gryzonie szukają schronienia na zimowe dni. I właśnie dlatego trzeba sięgać po deratyzację. Deratyzacja pozwala zwalczać i odstraszać gryzonie, w tym myszy i szczury. Stanowią one ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, szczególnie dla dzieci, osób starszych, oraz osób o osłabionym układzie odpornościowym. Gryzonie oprócz tego, że niszczą dobra materialne, przenoszą także choroby odzwierzęce, pasożyty, bakterie. Przypadkowy kontakt z gryzoniami, nawet pośredni, może przyprawić nas o poważne problemy ze zdrowiem. Dla wspólnego dobra dbajmy więc o porządek oraz odpowiedni stan sanitarny w miejscach, w których żyjemy i w których pracujemy. To się opłaca.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława właściciele nieruchomości w październiku każdego roku powinni przeprowadzić deratyzację. Deratyzacja jest obowiązkowa na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi i wielolokalowymi, budynkami użyteczności publicznej, w budynkach zakładów produkcyjnych, przetwórstwa rolno spożywczego i usługowych, w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych i w studzienkach przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych, a także w budynkach inwentarskich, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie. Tych właścicieli nieruchomości, którzy zapomnieli albo z innych względów nie przeprowadzili jeszcze deratyzacji PROSIMY, żeby ją wykonali w najbliższym czasie.

Wykonywanie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz przestrzegania ustawy i Regulaminu podlega kontroli.