Mławianin Roku | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Informator Miejski

Mławianin Roku

  • Po raz 25. kapituła tytułu Mławianin Roku uhonorowała osobę, której zasługi dla miasta – szczególne w roku poprzednim – zaprocentowały nominacją przez mieszkańców. O trafności kandydatury Janusza…
  • Uroczystość związana z przyznaniem tytułu Mławianin Roku 2022, wręczeniem statuetki świętego Wojciecha oraz przekazaniem Nagrody im. prof. Ryszarda Juszkiewicza przejdzie do historii. Uhonorowany…
  • – Janusz jest zwykłym, a jednocześnie niezwykłym człowiekiem. To dlatego ten honorowy tytuł, nasza tutaj obecność i społeczne uznanie – mówił o laureacie tytułu Mławianin Roku 2021 Januszu Dębskim…
  • Większością głosów członków kapituły tytułu Mławianin Roku, to zaszczytne wyróżnienie za rok 2020 otrzymał Kazimierz Lewandowski – druh Harcerskiego Kręgu Seniorów przy komendzie Hufca Związku…
  • – Nie byłoby tego Mławianina Roku dla mnie, gdyby nie „Solidarność” – mówił podczas poniedziałkowej uroczystości laureat tytułu za 2019 rok Jan Łukasik, Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego i…
  • Decyzją kapituły przyznającej tytuł Mławianina Roku, wyróżnienie za 2018 r. otrzymał ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski – Dziekan Dekanatu Mławskiego Zachodniego i Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej…
  • Tytuł Mławianin Roku jest zaszczytnym uhonorowaniem mławian oraz inny osób spoza Mławy, które przyczyniły się do podniesienia prestiżu Miasta Mława oraz służyły całej społeczności Ziemi Mławskiej.
  • Tytuł Mławianina przyznany został po raz dziewiętnasty. Kapituła uznała, że przypadnie on Pani Marii Świtoń. Nadanie laureatowi wręczyli Przemysław Miecznik – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi…
  • Tytuł Mławianina przyznany został po raz osiemnasty, w tym roku kapituła uznała, że w roku 2016 przypadnie on Henrykowi Sławucie. Nadanie laureatowi wręczyli Przemysław Miecznik – Prezes Towarzystwa…
  • Ks. dr kanonik Ryszard Kamiński został uhonorowany tytułem Mławianin 2015 roku. Jest proboszczem parafii Świętej Trójcy. Ksiądz Kanonik ma ogromne zasługi w dziedzinie remontów mławskich kościołów –…