Nagroda Mławianin Roku 2019 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Nagroda Mławianin Roku 2019

Krzysztof Napierski / 04 marca 2021

– Nie byłoby tego Mławianina Roku dla mnie, gdyby nie „Solidarność” – mówił podczas poniedziałkowej uroczystości laureat tytułu za 2019 rok Jan Łukasik, Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego i wieloletni działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Statuetkę św. Wojciecha wręczył mu Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski. Gratulacje składali m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatu, rodzina i przyjaciele.

Genezę i historię tytułu Mławianin Roku przypomniał na początku uroczystości w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Mławie Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej Henryk Antczak, protokół z posiedzenia przyznającej tytuł kapituły przedstawił natomiast jej Przewodniczący Lech Prejs.

Laudację adresowaną do tegorocznego laureata wygłosił Grzegorz Dzikowski ze Stowarzyszenia Pontyfikat Papieża Jana Pawła II, które wnioskowało o nadanie tytułu Janowi Łukasikowi w uznaniu jego czterdziestoletniej działalności społecznej. W swoim wystąpieniu przypomniał m.in. jego aktywność opozycyjną w okresie rządów władzy komunistycznej (m.in. organizowanie obchodów rocznic powstania NSZZ „Solidarność” i mszy św. w intencji ojczyzny, kolportaż druków wydawanych przez podziemne struktury „Solidarności” i przygotowywanie akcji ulotkowych na terenie Mławy). Mówił także o licznych inicjatywach laureata w okresie popeerelowskim, w tym organizacji otwartych imprez w naszym mieście – m.in. popularnego od lat Biegu „Solidarności”, koncertów na rynku, konkursów i wystaw. Mławianin Roku 2019 przyczynił się także do powstania tablic pamiątkowych oraz pomników Jana Pawła II, ks. Jerzego Popiełuszki i Żołnierzy Wyklętych w Mławie. Od kilkudziesięciu lat aktywnie angażuje się w życie Kościoła katolickiego. Jedną z najważniejszych sfer działalności Jana Łukasika jest jego praca jako radny powiatowy od 1998 roku, a od 2018 – przewodniczący rady. Wielokrotnie był doceniany i odznaczany przez różne gremia. Na co dzień pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. Prywatnie lubi sport i turystykę, zwłaszcza wędrówki górskie i pielgrzymki do sanktuariów, oraz koncerty na żywo.

– Ta trwająca już czterdzieści lat bezinteresowna i wielostronna działalność niewątpliwie dobrze służy mieszkańcom Mławy, powiatu i regionu mazowieckiego. Należy z pełną mocą podkreślić, że przyczynia się szczególnie do kształtowania świadomości obywatelskiej, patriotycznej i historycznej lokalnego społeczeństwa – mówił Grzegorz Dzikowski. Jak podkreślał, laureat jest osobą skromną i szlachetną, bezinteresowną i cieszącą się powszechnym szacunkiem, pracowitą i obowiązkową, zawsze odpowiadającą na prośbę o pomoc.

Statuetkę św. Wojciecha wręczył Janowi Łukasikowi Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski. – To wielki zaszczyt i przyjemność, że po raz czternasty mogę wręczyć statuetkę laureatowi wyjątkowego tytułu Mławianin Roku osobie, która jest bardzo zaangażowana w to, co w naszym mieście za jej sprawą i z jej udziałem się działo – nie ukrywał burmistrz. Jak zauważył, o wielu aspektach aktywności Jana Łukasika – znanego mławianom przede wszystkim jako radny powiatowy i przez kolejne kadencje obdarzanego przez nich mandatem zaufania – wiele osób dowiaduje się za sprawą poniedziałkowej uroczystości. – To dlatego, że jest pan człowiekiem pracowitym, ale i skromnym. To główne pańskie cechy. A jestem przekonany, że swoją pracowitość i skromność, człowieczeństwo, wyniósł pan z domu rodzinnego. To tam rodzice w pierwszej kolejności nauczyli pana, jakim być człowiekiem: życzliwym, odpowiedzialnym, pomocnym, kochającym, szanującym. To dom rodzinny pana tego nauczył i to procentuje w dorosłym, zawodowym, rodzinnym, ale przede wszystkim społecznym życiu. Za to bardzo pana cenimy i dziękujemy – zwracał się do laureata Sławomir Kowalewski. – Jest to bardzo ważne, że przekazuję tę statuetkę człowiekowi niezwykle skromnemu i takiemu, który zapracował na opinię nie dobrego radnego, nie dobrego urzędnika, ale przede wszystkim dobrego człowieka – dodał i życzył laureatowi wielu kolejnych lat życia w zdrowiu, szczęściu, radości i pomyślności oraz dalszego pielęgnowania wartości, o których wcześniej była mowa.

Gratulacje złożyli z mównicy Mławianinowi Roku 2019 Posłowie na Sejm RP Anna Cicholska i Arkadiusz Iwaniak, Senator RP Jan Maria Jackowski, Starosta Mławski Jerzy Rakowski i Wicestarosta Mławski Zbigniew Markiewicz, Proboszcz Parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie ks. kan. Sławomir Kowalski oraz były Poseł na Sejm RP Mirosław Koźlakiewicz.

Jan Łukasik w krótkim wystąpieniu podziękował wszystkim, dzięki którym mógł znaleźć się w tym miejscu i w gronie laureatów zaszczytnego tytułu – m.in. rodzinie i kolegom z „Solidarności” oraz Stowarzyszeniu Pontyfikat Papieża Jana Pawła II, które wysunęło jego kandydaturę. – Nie byłoby tego Mławianina Roku dla mnie, gdyby nie „Solidarność”. Ten Mławianin Roku nie jest dla mnie, to jest dla „Solidarności”. „Solidarność” została doceniona w Mławie – pointował laureat.

Na koniec poniedziałkowej uroczystości specjalnie dla niego wystąpili w programie muzyczno-wokalnym Marta i Paweł Stawińscy. Po wzruszającym recitalu był czas na osobiste gratulacje uczestników uroczystości.

Przypomnijmy, że do tytułu Mławianina Roku 2019 oprócz Jana Łukasika pretendowali także Michał Gogolewski, Kazimierz Lewandowski i Dariusz Tadrzyński.

KN / KSM