Deklarację w sprawie odpadów zostaw w kancelarii ratusza | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Deklarację w sprawie odpadów zostaw w kancelarii ratusza

Magdalena Grzywacz / 31 stycznia 2022

Ze względu na sytuację pandemiczną oraz dużą absencję pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Mława, od wtorku 1 lutego br. deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami można składać bezpośrednio tylko poprzez kancelarię ratusza (ul. Stary Rynek 19).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin złożenie nowej deklaracji upływa 10 lutego 2022 r. Dziękujemy właścicielom ponad 50 proc. nieruchomości położonych na terenie Mławy, którzy już wywiązali się z tego obowiązku.

Wypełnioną i podpisaną deklarację nadal można złożyć osobiście – należy dostarczyć ją do Kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19 w godzinach pracy urzędu. Dokumenty można także przesyłać standardowo – w formie podpisanych wydruków – pocztą na adres Urzędu Miasta Mława lub elektronicznie – za pośrednictwem platformy e-Puap.

Druki dokumentów w formie elektronicznej dostępne są TUTAJ Formularze papierowe można pobrać w ratuszu, są wyłożone przy wejściu głównym. Informacje przydatne przy wypełnianiu deklaracji są dostępne TUTAJ oraz TUTAJ

Prosimy o dokładne wypełnianie dokumentów. W przypadku nieprawidłowości lub braków danych – pracownicy Urzędu Miasta Mława będą kontaktować się z mieszkańcami w celu dokonania poprawek lub uzupełnienia formularzy.

Przypominamy, że podstawą do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami w 2022 roku jest zużycie wody na cele bytowe za rok poprzedni (2021). Roczne zużycie wody można obliczyć samodzielnie, odejmując wynik odczytu wodomierza głównego na początku 2021 roku od wyniku z końca roku, lub sumując wartości zużytej wody z faktur za cały 2021 r. W sytuacji braku danych, w ustaleniu rocznego zużycia wody pomogą pracownicy Wod-Kan Sp. z o. o. Prosimy dzwonić pod numer tel.: 23 654 60 77 lub skorzystać z konta E-BOK, które można założyć na stronie: https://www.wod-kan-mlawa.com.pl

W trudnych sytuacjach, w miarę możliwości pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Mława będą udzielać informacji lub wyjaśnień pod numerem telefonu 23 654 32 96 wew. 300.

WGO,MG/UMM

fot. Pixabay