Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

30180 obywateli na koniec 2021 roku

Magdalena Grzywacz / 03 stycznia 2022

Zgodnie z ewidencjami Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Mława 31 grudnia 2021 roku w Mławie mieszkało 29 425 osób zameldowanych na pobyt stały oraz 755 osób zameldowanych w naszym mieście czasowo.

Wśród mieszkających na stałe więcej jest kobiet (15540) niż mężczyzn (13885). Wśród dzieci i młodzieży do lat 17 przeważają jednak chłopcy (patrz poniższa tabela).

Wiek

Mężczyźni

Kobiety

0-2

422

382

3-7

802

796

8-17

1541

1511

18

132

149

19-65

9107

-

19-60

-

8374

> 65

1881

-

> 60

-

4328

 

Dorosłych kobiet na stałe zameldowanych w Mławie mieszka 12 851, dorosłych mężczyzn jest mniej o 13,47 proc., dokładnie 11 120.

Wśród zameldowanych czasowo przeważają mężczyźni – na zarejestrowanych 755 osób jest 390 panów. Przewaga mężczyzn występuje prawie we wszystkich grupach wiekowych – wyjątek stanowi grupa emerycka, w której mamy 4 mężczyzn i 19 kobiet.

Największą grupę zameldowanych w Mławie na pobyt czasowy stanowią osoby w wieku produkcyjnym – ogółem 597 osób.

Wiek

Mężczyźni

Kobiety

0-2

5

6

3-7

31

13

8-17

37

27

18

9

7

19-65

304

-

19-60

-

293

> 65

4

-

> 60

-

19

 

MG/KSM