Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Mławian przybyło, choć mniej urodzeń i więcej zgonów

Magdalena Grzywacz / 12 stycznia 2021

Na koniec 2020 roku Mława miała  29 620 stałych mieszkańców oraz 783 tych, którzy zadeklarowali u nas pobyt czasowy. Ogółem zakończyliśmy rok jako miasto z 30 403 mieszkańcami.

W grudniu 2019 r. było nas ogółem 30 212 (29 834 osoby zameldowane na pobyt stały i 378 osób zameldowanych na pobyt czasowy), a pod koniec 2018 roku niewiele mniej – 30 206 (pobyt stały – 29 825, czasowy – 381). Mimo spadku o ponad 200 liczby osób zameldowanych na stałe, 2020 rok zakończyliśmy z wyższym bilansem ogólnym.

W 2020 roku przyszło na świat 277 nowych obywateli Mławy, znacznie mniej niż w latach poprzednich. W 2019 roku w Mławie urodziło się 310 dzieci, a w 2018 roku – 341. W ciągu dwóch lat liczba urodzeń spadła o blisko 20 procent.

Liczba zgonów jest wyższa od tej z lat poprzednich. W 2020 roku pożegnaliśmy 357 osób, w 2019 r. – 343, natomiast w 2018 r. –  325 osób.

 W 2020 roku zameldowaliśmy w mieście  3 327 osób spoza Mławy, w tym 3 034 cudzoziemców. W 2019 roku odnotowaliśmy 4109 zameldowań czasowych, a w 2018 – 1515.

Rok 2020 zakończyliśmy z 1790 wydanymi dowodami osobistymi, 15 decyzjami w sprawach meldunkowych. Urząd Stanu Cywilnego sporządził 467 aktów urodzenia, 156 aktów małżeństwa, 509 aktów zgonu i wydał 4776 odpisów aktów stanu cywilnego.

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM