Ruch naturalny | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ruch naturalny

root@npc.pl / 22 marca 2007

Zachęcamy do odwiedzenia strony Polska w liczbach -  http://www.polskawliczbach.pl/Mlawa

Ruch naturalny

Urodzenia:

w roku 2000 - 297
w roku 2001 - 295
w roku 2002 - 253
w roku 2003 - 340
w roku 2004 - 293
w roku 2005 - 255
w roku 2006 - 316
w roku 2007 - 271
w roku 2008 - 299
w roku 2009 - 302
w roku 2010 - 348
w roku 2011 - 352
w roku 2012 - 286
w roku 2013 - 300
w roku 2014 - 263
w roku 2015 - 303
w roku 2016 - 322
w roku 2017 - 340

 

Zgony:

w roku 2000 - 258
w roku 2001 - 257
w roku 2002 - 247
w roku 2003 - 300
w roku 2004 - 295
w roku 2005 - 243
w roku 2006 - 297
w roku 2007 - 292
w roku 2008 - 302
w roku 2009 - 266
w roku 2010 - 274
w roku 2011 - 296
w roku 2012 - 258
w roku 2013 - 337
w roku 2014 - 263
w roku 2015 - 313
w roku 2016 - 258
w roku 2017 - 352

 

Małżeństwa:

w roku 2000 - 250 (w tym 65 poza granicami miasta)
w roku 2001 - 243 (w tym 60 poza granicami miasta)
w roku 2002 - 245 (w tym 68 poza granicami miasta)
w roku 2003 - 253 (w tym 73 poza granicami miasta)
w roku 2004 - 233 (w tym 88 poza granicami miasta)
w roku 2005 - 149 (w tym 79 poza granicami miasta)
w roku 2006 - 304 (w tym 95 poza granicami miasta)
w roku 2007 - 335 ( w tym 88 poza granicami miasta)
w roku 2008 - 316 (w tym 104 poza granicami miasta)
w roku 2009 - 323
w roku 2010 - 288
w roku 2011 - 210
w roku 2012 - 219
w roku 2013 - 240
w orku 2014 - 229

Zameldowani na pobyt stały z innej gminy:

w roku 2000 - 344
w roku 2001 - 374
w roku 2002 - 345
w roku 2003 - 320
w roku 2004 - 306
w roku 2005 - 317
w roku 2006 - 279
w roku 2007 - 303
w roku 2008 - 311
w roku 2009 - 284
w roku 2010 - 348
w roku 2011 - 355
w roku 2012 - 314
w roku 2013 - 325
w roku 2014 - 335
w roku 2015 - 347
w roku 2016 - 339
w roku 2017 - 375

 

Wymeldowani z pobytu stałego:

w roku 2000 - 442
w roku 2001 - 353
w roku 2002 - 453
w roku 2003 - 435
w roku 2004 - 488
w roku 2005 - 397
w roku 2006 - 547
w roku 2007 - 455
w roku 2008 - 406
w roku 2009 - 518
w roku 2010 - 347
w roku 2011 - 545
w roku 2012 - 513
w roku 2013 - 531
w roku 2014 - 467