Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Kampania „Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia” w Mławie

Agnieszka Puzio-Dębska / 12 października 2021

Miasto Mława włączyło się w Kampanię „Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia!”.

W ramach kampanii Burmistrz Miasta Mława wspiera seniorów w odpowiedzialnym przyjmowaniu i nienadużywaniu leków.

Ogólnopolska kampania społeczna organizowana jest przez PASMI – Polski Związek Producentów Leków bez Recepty we współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO – Głosem Seniora pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Seniorzy zrzeszeni przy Miejskim Domu Kultury oraz przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a także podopieczni Dziennego Domu Senior + w Mławie, otrzymali „pakiety” dotyczące wykazu przyjmowania produktów oraz informacje dotyczące polipragmazji.

Polipragmazja – co oznacza?

Terminem polipragmazji określa się niewłaściwą terapię wielolekową. Co dokładnie oznacza? Jeżeli pacjent jest leczony przez kilku specjalistów z różnych dziedzin medycyny, każdy z nich przepisuje określone leki, nie zawsze wiedząc o lekach zleconych dla tego samego pacjenta przez innego lekarza. Dochodzi wówczas do sytuacji, w której pacjent zażywa wiele leków jednocześnie. Pomiędzy nimi mogą zachodzić interakcje powodujące niekorzystne efekty i zagrażające zdrowiu pacjenta. To właśnie wtedy można mówić o polipragmazji.

W dniu 8 października 2021 r. odbyło się spotkanie z seniorami z Klubu „Złota Jesień” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie.  W zeszłym tygodniu seniorzy z Klubu Milonga (MDK) także otrzymali pakiety. Dzienny Dom Senior + w Mławie zamierza udostępnić materiały swoim podopiecznym podczas Dnia Seniora.

W ramach spotkań seniorom zostały przekazane pojemniki na dzienną dawkę leków oraz bloczki z karteczkami dotyczącymi Wykazu Przyjmowanych Produktów przygotowanych przez PASMI, które pozwolą pacjentom spisywać regularnie przyjmowane produkty, zarówno leków, jak i suplementów diety czy też wyrobów medycznych.