Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Żegnamy Wiesława Chrzczona

Krzysztof Napierski / 19 listopada 2021

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wiesława Chrzczona

Prezesa Miejskiego Klubu Sportowego „Mławianka” Mława,

członka Rady Sportu Miasta Mława,

społecznika, kibica i działacza sportowego,

laureata tytułu Pasjonat Sportu 2010,

odznaczonego medalem Zasłużony dla Miasta Mława w 2013 r.

Rodzinie, Przyjaciołom i Współpracownikom śp. Wiesława Chrzczona składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Lech Prejs – Przewodniczący Rady Miasta wraz z radnymi

Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława oraz pracownicy Urzędu Miasta