Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Krzysztof Napierski


Żegnamy Wiesława Chrzczona

Publikowane od

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wiesława Chrzczona

Prezesa Miejskiego Klubu Sportowego „Mławianka” Mława,

członka Rady Sportu Miasta Mława,

społecznika, kibica i działacza sportowego,

laureata tytułu Pasjonat Sportu 2010,

odznaczonego medalem Zasłużony dla Miasta Mława w 2013 r.

Rodzinie, Przyjaciołom i Współpracownikom śp. Wiesława Chrzczona składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Lech Prejs – Przewodniczący Rady Miasta wraz z radnymi

Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława oraz pracownicy Urzędu Miasta


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/zegnamy-wieslawa-chrzczona