Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

„Z książką w świat wartości” - Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie

Agnieszka Puzio-Dębska / 21 listopada 2022

W październiku w ramach udziału w projekcie  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 klasa VI a  Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie, wzięła udział w zajęciach pod hasłem „Z książką w świat wartości”. Ich celem była promocja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz kształcenie umiejętności świadomego wyboru lektury.

Uczniowie dwa tygodnie wcześniej zostali podzieleni na grupy, których zadaniem było zapoznanie się z wybraną książką z księgozbioru biblioteki szkolnej oraz przygotowanie plakatu. Podczas zajęć przedstawiciele grup prezentowali wybrane pozycje książkowe, czytając ich fragmenty i omawiając przygotowane plakaty. Zwracali też uwagę na to, jakie wartości przekazuje dana książka. Pierwsza grupa poleciła opowiadanie pt. „Sztuka programowania” ze zbioru „Gorzka czekolada”, które porusza problem tolerancji.

Trudne emocje, które często dotykają dzieci chore i niepełnosprawne, ukazuje również książka „Inni niż wszyscy”. Dwie grupy zaprezentowały pozycję Anny Sójki „12 ważnych opowieści”. Zwróciły one uwagę na bardzo ważne wartości, jakimi są miłość i samodyscyplina. Za ważną cechę uczniowie uznali również odpowiedzialność, na której temat przeczytali w jednym z opowiadań z serii „Gorzka czekolada”. Ostatnia z polecanych książek to „Koniczynowy dywan”, pokazująca, jak ważna jest w życiu bliskość. Podczas dyskusji podsumowującej prezentacje uczniowie doszli do wniosku, że każda książka (nie tylko te zaprezentowane podczas zajęć) czegoś uczy, każda przekazuje wiedzę i kształtuje świat wartości. Następnie, pracując w grupach, dzieci rozwiązały krzyżówki oraz ułożyły z rozsypanek sentencje dotyczące książek (m. in. „Nie ma książki tak złej, żeby nie przyniosła jakiegoś pożytku”, „Człowiek, który nie czyta książek, nie ma żadnej przewagi nad tym, który nie potrafi czytać”).

Ułożone hasła zostały przyczepione do tablicy, żeby wszyscy mogli się z nimi zapoznać. Następnie chętne osoby mogły wypowiedzieć się na temat sentencji, które ich zdaniem są najbardziej trafne. Uczniowie z dużym zainteresowaniem i bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.