Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Węgiel dla mieszkańców Mławy

Magdalena Grzywacz / 09 listopada 2022

Węgiel do Mławy ma dostarczać Polska Grupa Górnicza – spółka przesłała już do Urzędu Miasta Mława projekt umowy, jednak nie wskazała lokalizacji skąd węgiel do nas ma trafić. Miasto natomiast ustaliło wstępne zapotrzebowanie mieszkańców na opał stały.

Opierając się na liczbie złożonych wniosków o dodatek węglowy oraz na danych, które ludzie wpisali do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wyliczono zapotrzebowanie na 3700 ton. – Spodziewamy się, że tyle węgla jest potrzebne dla Mławy na sezon 2022/2023  – informuje Monika Kucka, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Wciąż nie wiemy jednak skąd węgiel miałby trafiać do mławskich składów opału. Lokalizacja odbioru przekłada się na koszt transportu, który jest ważnym składnikiem szacowanej ceny sprzedaży. Z tego wynika kolejna niewiadoma – którzy właściciele składów zdecydują się podpisać z miastem umowy na sprzedaż węgla? Odpowiedzi na te pytania poznamy za jakiś czas.

Po pierwsze – wniosek

Już wiemy natomiast, że aby uzyskać możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie, należy złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek. Formularz w formie pliku do pobrania zamieszczamy poniżej. W wersji papierowej – można otrzymać go  w ratuszu lub w punkcie składania wniosków przy ul. Padlewskiego 13 (budynek Straży Miejskiej, wejście od strony południowej). Wnioski papierowe można składać od 10 listopada br. we wspomnianej lokalizacji. 

Wersja elektroniczna: wnioski można składać także za pomocą platformy ePuap (adres skrytki: /UMMlawa/skrytkaESP). Wymagane jest, aby dokument został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź  podpisem zaufanym.

Dla kogo węgiel?

Węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła kupić osoba fizyczna, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego reprezentant gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach: do końca 2022 r. oraz od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Prawo do zakupu preferencyjnego nie przysługuje tym, którzy kupili wcześniej węgiel po przystępnej cenie (np. w sklepie Polskiej Grupy Górniczej).

Kto odpowiada za jakość węgla?

Jak zapewnia komunikat na rządowej stronie: ciepło.gov.pl „(Węgiel) jest dobrej jakości. Ten z importu pochodzi od sprawdzonych dostawców, ma odpowiednie certyfikaty, a jego jakość jest weryfikowana zarówno w kraju pochodzenia, jak i przy odbiorze w kraju. Nie ma więc możliwości, by były problemy z jego spalaniem”.

Magdalena Grzywacz