Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Tworzymy szlak turystyczny. List intencyjny podpisany

Krzysztof Napierski / 14 września 2021

Burmistrz Miasta Mława podjął współpracę z wójtami czterech gmin – Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna – oraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły celem utworzenia przebiegającego przez tereny każdej z wymienionych jednostek szlaku turystycznego. Dziś został w tej sprawie podpisany list intencyjny.

Szlak turystyczny będzie liczył ok 45 km. Jest on tworzony w oparciu o przebieg już istniejącego szlaku walk wrześniowych 1939 roku, wyznaczonego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Dziś w Urzędzie Miasta Mława podpisano list intencyjny w tej sprawie. Jego treść jest następująca:

LIST INTENCYJNY

w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn. „Utworzenie szlaku turystycznego na terenie miasta Mława oraz gmin: Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna”

podpisany dnia 14 września w Mławie przez:

Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego,

Wójta Gminy Iłowo-Osada Sebastiana Cichockiego,

Wójta Gminy Lipowiec Kościelny Jarosława Goschorskiego,

Wójta Gminy Szydłowo Grzegorza Rochnę,

Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna Mariusza Gębalę

i

Nadleśniczego Nadleśnictwa Dwukoły Jaromira Skrzypeckiego.

Sygnatariusze niniejszego listu intencyjnego deklarują wzajemną współpracę przy przygotowaniu, realizacji, współfinansowaniu i promocji szlaku turystycznego przebiegającego przez linię walk wrześniowych 1939 r. na terenie miasta Mława oraz gmin: Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w tym na terenie Nadleśnictwa Dwukoły, w oparciu o przebieg już istniejącego szlaku walk wrześniowych 1939 roku, wyznaczonego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w latach 80. XX wieku. Trasa szlaku zostanie opracowana przez sygnatariuszy w uzgodnieniu z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, historycznymi i sportowymi oraz działaczami społecznymi. Celem utworzenia szlaku turystycznego jest promocja historii, tradycji, i walorów przyrodniczych regionu oraz aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie turystyki pieszej. Współpraca będzie konsekwencją uchwał podjętych przez rady gmin i radę miasta.

Strony dołożą wszelkich niezbędnych starań w celu optymalnej współpracy w zakresie przedmiotu niniejszego listu intencyjnego.

O kolejnych ustaleniach w sprawie tworzonego szlaku i dalszych prowadzonych w tym zakresie pracach będziemy na bieżąco informować.

KN / KSM