Szukamy kandydatów na Mławskiego Rzecznika Praw Ucznia | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Szukamy kandydatów na Mławskiego Rzecznika Praw Ucznia

Agnieszka Puzio-Dębska / 01 lipca 2024

Młodzieżowa Rada Miasta Mława w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Mława zapraszają osoby empatyczne i zainteresowane do aplikowania na funkcję Mławskiego Rzecznika Praw Ucznia. 

Zadania rzecznika:

  • zajmowanie się wszelkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia;
  • współpraca z uczniami, samorządem uczniowskim, przedstawicielami placówki oświatowej  w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia;
  • analiza sporu i próba rozstrzygnięcia konfliktu pomiędzy uczniami lub między uczniami, a osobami pracującymi w szkole.

Oczekiwania wobec  kandydatki/kandydata:

  • obywatel polski posiadający zdolność do czynności prawnych i korzystający z praw obywatelskich;
  • znajomość prawa oświatowego;
  • otwartość i  życzliwość w stosunku do uczniów i ich ewentualnych problemów; 
  • osoba ciesząca się autorytetem ze względu na walory moralne;
  • wrażliwość na sprawy społeczne.
  • dyspozycyjność czasowa przy analizach spornych kwestii. 

Pełnienie funkcji rzecznika jest pracą społeczną. Zakłada się pełnienie dyżuru w Urzędzie Miasta Mława. Inne warunki sprawowania funkcji do ustalenia. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie uzasadnienia chęci podjęcia się zadania na adres Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, Mława, bądź na adres e-mail infoatmlawa [dot] pl (info[at]mlawa[dot]pl) z tematem wiadomości „Mławski Rzecznik Praw Ucznia” do końca lipca 2024 r.

Wyboru dokona zespół powołany przez Burmistrza Miasta Mława składający się z radnych Młodzieżowej  Rady Miasta Mława oraz osób wskazanych przez burmistrza, cieszących się autorytetem społecznym. 

W załączeniu Regulamin funkcjonowania Mławskiego Rzecznika Praw Ucznia opracowany przez radnych Młodzieżowej Rady Miasta Mława.

Osoby do ewentualnego kontaktu: Kacper Witek, Wiceprzewodniczący Rady Młodzieżowej Rady Miasta Mława, tel. 507861894, Zofia Kazimierska, opiekunka rady, tel. 602883735 lub Agnieszka Puzio-Dębska, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława przy ul. 18 stycznia 4, tel. 604417109.