Stanowisko Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie budowy elektrociepłowni w Mławie | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Stanowisko Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie budowy elektrociepłowni w Mławie

Anna Kędzierska / 27 listopada 2013

Na podstawie § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu Miasta Mława Rada Miasta Mława
po zapoznaniu się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sprzeciwia się budowie elektrociepłowni opalanej paliwem alternatywnym w granicach administracyjnych Miasta Mława