Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Anna Kędzierska


Stanowisko Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie budowy elektrociepłowni w Mławie

Publikowane od
Publikowane do

Na podstawie § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu Miasta Mława Rada Miasta Mława
po zapoznaniu się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sprzeciwia się budowie elektrociepłowni opalanej paliwem alternatywnym w granicach administracyjnych Miasta Mława

 


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/stanowisko-rady-miasta-mlawa-z-dnia-27-listopada-2013r-w-sprawie-budowy-elektrocieplowni-w