Rzadziej odbiory niektórych odpadów | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rzadziej odbiory niektórych odpadów

Elżbieta Zembrzuska / 10 listopada 2023

Przypominamy, że od 1 listopada 2023 r. zmniejszyła się częstotliwość odbiorów niektórych frakcji odpadów komunalnych. W okresie jesienno-zimowym (listopad-marzec) niektóre frakcje odpadów są wytwarzane w mniejszych ilościach i będą odbierane rzadziej, niż w pozostałych miesiącach roku. Częstotliwość odbiorów została na ten okres  obniżona w celu obniżenia kosztów usługi (aby zapobiec generowaniu nieracjonalnych kosztów odbiorów odpadów).

Zatem w okresie od 1 listopada br. do 31 marca przyszłego roku:

- bioodpady, szkło i papier z budynków jednorodzinnych są/będą odbierane 1 raz w miesiącu

- bioodpady z budynków wielolokalowych są/będą odbierane 1 raz na 2 tygodnie.

Od 1 kwietnia do 31 października 2024 roku wymienione frakcje odpadów będą znów odbierane częściej – z budynków jednorodzinnych raz na 2 tygodnie, z budynków wielolokalowych raz na tydzień.

Prosimy o śledzenie harmonogramów odbioru i wystawianie do odbiorów poszczególnych frakcji odpadów  w terminach ich odbioru wskazanych w harmonogramach.

W przypadku nagromadzenia dużych ilości odpadów frakcji segregowanych pomiędzy terminami odbiorów (z wyjątkiem popiołu i odpadów zmieszanych) można je, w ramach opłaty za śmieci płaconej na rzecz gminy, bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Płockiej 102. Odpady muszą być posegregowane. Jest jeden wyjątek - nie mogą tam przekazywać bioodpadów mieszkańcy, którzy korzystają z ulgi w opłacie za śmieci z tytułu ich kompostowania w przydomowym kompostowniku. PSZOK czynny jest w poniedziałki i środy w godzinach 7.00-15.00, w piątki w godzinach 10.00-18.00 i w soboty w godzinach 8.00-12.00 (z wyjątkiem świąt).  W PSZOK wymagane jest okazanie dokumentów potwierdzających uiszczanie opłaty za śmieci. Kontakt do pracowników obsługujących PSZOK pod nr telefonu: 504 232 251. Zachęcamy do korzystania z PSZOK, w miarę możliwości, szczególnie w przypadku nagromadzenia bioodpadów, co wynika ze znacznego wydłużenia sezonu wegetacyjnego w bieżącym roku.

Dodatkowe worki do odpadów segregowanych, w razie takiej potrzeby właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać od operatora odbierającego odpady na zlecenie gminy – tj. Novago sp. z o. o. pod adresem: ul. Grzebskiego 10 w Mławie albo w PSZOK (ul. Płocka 102).

Dla przypomnienia zamieszczamy poniżej harmonogramy odbioru odpadów, do pobrania.