Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku

Lidia Gniadek / 24 sierpnia 2017

W załączniku przedstawiamy Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku przyjętej Uchwałą Nr VIII/78/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015 r.

 

Niniejszy dokument został sporządzony według stanu na dzień 31.12.2016 r. i zawiera sprawozdanie z realizacji zadań strategicznych w układzie opisowo-wskaźnikowym.

Opracowanie dokumentu nastąpiło w oparciu o dane i materiały pochodzące z:

1)      Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie

2)      wydziałów merytorycznych, komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Mława,

3)      instytucji działających na terenie Miasta Mława,

4)      Starostwa Powiatowego w Mławie,

5)      miejskich spółek komunalnych.