Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Lidia Gniadek


Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku

Publikowane od
Publikowane do

W załączniku przedstawiamy Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku przyjętej Uchwałą Nr VIII/78/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015 r.

 

Niniejszy dokument został sporządzony według stanu na dzień 31.12.2016 r. i zawiera sprawozdanie z realizacji zadań strategicznych w układzie opisowo-wskaźnikowym.

Opracowanie dokumentu nastąpiło w oparciu o dane i materiały pochodzące z:

1)      Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie

2)      wydziałów merytorycznych, komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Mława,

3)      instytucji działających na terenie Miasta Mława,

4)      Starostwa Powiatowego w Mławie,

5)      miejskich spółek komunalnych.


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/raport-z-realizacji-strategii-rozwoju-miasta-mlawa-do-2020-roku