Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Agnieszka Puzio-Dębska / 04 października 2016

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji dotyczące następujących projektów uchwał:w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława oraz w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczące Mławskiego Budżetu Obywatelskiego.