Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Publikowane od
Publikowane do

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji dotyczące następujących projektów uchwał:w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława oraz w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczące Mławskiego Budżetu Obywatelskiego.

 


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/protokol-z-przeprowadzenia-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-0