Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego na 201 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego na 201

Agnieszka Puzio-Dębska / 21 października 2015

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących
projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2016, przeprowadzone w dniach 28 września – 12 października 2015 r.