Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego na 201

Publikowane od
Publikowane do

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących
projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2016, przeprowadzone w dniach 28 września – 12 października 2015 r.

 


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/protokol-z-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-programu-wspolpracy