Protokół Nr XLVI z obrad sesji Rady Miejskiej w Mławie odbytej w dniu 26 maja 2010r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Protokół Nr XLVI z obrad sesji Rady Miejskiej w Mławie odbytej w dniu 26 maja 2010r.

root@npc.pl / 26 maja 2010