Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mława w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.

Kamil Gołębiewski / 08 lipca 2021

Podmiot odbierający odpady komunalne w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.

NOVAGO Sp. z o.o.
Siedziba główna
ul. Grzebskiego 10
06 - 500 Mława
tel. 23 655 22 44, 23 655 32 86
fax. 23 654 64 68