Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Kamil Gołębiewski


Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mława w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.

Publikowane od

Podmiot odbierający odpady komunalne w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.

NOVAGO Sp. z o.o.
Siedziba główna
ul. Grzebskiego 10
06 - 500 Mława
tel. 23 655 22 44, 23 655 32 86
fax. 23 654 64 68


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/podmiot-odbierajacy-odpady-komunalne-od-wlascicieli-nieruchomosci-polozonych-na-terenie-0