Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Mławska Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji po pierwszym posiedzeniu

Agnieszka Puzio-Dębska / 07 lutego 2020

W czwartek 6 lutego 2020 r. w sali na piętrze  Urzędu Miasta Mława odbyło się  I inauguracyjne posiedzenie Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.
Rada została powołana Zarządzeniem  Nr 7/2020 Burmistrza  Miasta Mława z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

W jej skład weszli:

przedstawiciele Rady Miasta Mława:

 • Mariusz Dziubiński
 • Andrzej Karpiński
 • Zofia Kazimierska

przedstawiciele Burmistrza Miasta Mława posiadający wiedzę i kompetencje w obszarach związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi:

 • Grzegorz Morawski, Klub Sportowy "Zawkrze" Mława
 • Agnieszka Puzio - Dębska - Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Barbara Zaborowska - Dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Miasta Mława:

 • Dariusz Jabłonowski,Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber"
 • Jolanta Koronowska, Klub Pływacki "Płetwal Mława"
 • Iwona Łazowa, Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
 • Bożenna Majewska, Mławskie Stowarzyszenie Amazonki
 • Dawid Żółtowski, Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Mława

Po otwarciu posiedzenia Rady,  Zastępca  Burmistrza Miasta Mława Janina Budzichowska wręczyła członkom Akty Powołania.

Na Przewodniczącą Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji wybrano p. Zofię Kazimierską, Wiceprzewodniczącym został  – Dawid Żółtowski, Sekretarzem – Agnieszka Puzio – Dębska.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Agnieszka Puzio – Dębska, przekazała członkom rady informację z realizacji Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok oraz o ogłoszonych oraz planowanych do ogłoszenia przez Burmistrza Miasta Mława otwartych konkursów ofert w 2020 roku.

Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji zaplanowała następne spotkanie na 19 lutego 2020 r. podczas którego, dzięki projektowi prowadzonemu przez Mazowiecki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, zapoznają się z praktycznymi aspektami działalności Ciechanowskiej Rady Pożytku.