Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Mławska Liga Pływacka – CZYSTO W GŁOWIE, rok szkolny 2023/2024 runda I

Agnieszka Puzio-Dębska / 04 października 2023

Organizatorzy:

 • Klub Pływacki "Płetwal Mława"
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

Zadanie Mławska Liga Pływacka – Czysto w Głowie współfinansowano  ze środków samorządu Miasta Mława w ramach   Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2023 roku.

Zadanie dofinansowane ze środków Powiatu Mławskiego w ramach otwartego konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.

Termin i miejsce:

18 października 2023 r., kryta Pływalnia,  Mława, ul. Kopernika 38, ilość torów - 6, temperatura wody - 27oC, pomiar czasu – ręczny

Cel: 

 • popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży  
 • promocja miasta i pływalni 
 • integracja klubów pływackich 

Uczestnictwo:

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy szkół podstawowych oraz średnich 

Program zawodów:

 • rozgrzewka godz. 8.00 – 8.45
 • 25 dowolny  2014, 2015, 2016 i młodsi  
 • 25 dowolny  2014, 2015, 2016 i młodsi
 • 25 klasycznym  2014, 2016, 2016 i młodsi    
 • 25 klasycznym  2014, 2015, 2016 i młodsi
 • 25 grzbietowym  2014, 2015, 2016 i młodsi  
 • 25 grzbietowym  2014, 2015, 2016 i młodsi
 • 50 dowolny 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 i starsi
 • 50 dowolny  2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 i starsi
 • 50 klasycznym  2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 i starsi   
 • 50 klasycznym  2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 i starsi
 • 50 grzbietowym   2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 i starsi
 • 50 grzbietowym  2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 i starsi
 • 50 motylkowym  2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 i starsi
 • 50 motylkowym  2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 i starsi
 • Sztafeta  4x25 st. dowolnym  2014, 2015, 2016 i młodsi
 • Sztafeta  4x25 st. dowolnym  2012, 2013
 • Sztafeta  4x25 st. dowolnym  2011, 2010, 2009
 • Sztafeta  4x25 st. dowolnym  2008 i starsi

Przepisy techniczne:

 • zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas
 • każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach i sztafecie
 • sztafeta mieszana (2 dziewczynki + 2 chłopców) 
 • dekoracje najlepszych zawodników odbędą się po zakończeniu wyścigów

Na zawodach odbędzie się szkolenie dot. skutków spożywania  alkoholu i narkotyków przeprowadzone przez SANEPID w Mławie. 
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma  biały czepek - symbol czystej głowy -  bez używek i alkoholu.

Nagrody:

 • medale za pierwsze 3 miejsca w każdym roczniku i stylu
 • dyplomy za 6 pierwszych miejsc rocznik 2013, 2014, 2015 i młodsi w każdym stylu i roczniku
 • dyplomy za 3 pierwsze miejsca rocznik 2012  i starsi w każdym stylu i roczniku
 • statuetki dla najlepszych zawodników w każdym roczników, oddzielnie dziewczynki i chłopcy
 • ozdobne szkła dla najlepszych drużyn kl. I-III , IV-VIII i szkoły średnie
 • statuetka dla najlepszej i najlepszego zawodnika MLP 2023/2024 (brane są pod uwagę wyniki  z trzech edycji)

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 października 2023 r. do godziny 10:00 na adres email: pletwal [dot] mlawaatwp [dot] pl, kontakt telefoniczny 739533211 – Jolanta Koronowska. 

W tej edycji każdy zawodnik, który będzie uczestniczył w lidze otrzyma wyjątkowy czepek, który nie będzie dostępny w żaden inny sposób!