Już październik – deratyzuj! | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Już październik – deratyzuj!

Kamil Gołębiewski / 01 października 2021

Zaczął się już październik. Przypominamy, że jest to ten miesiąc w roku, w którym właściciele nieruchomości, zgodnie z prawem miejscowym, powinni wykonać deratyzację.

Deratyzację należy wykonywać na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi i wielolokalowymi, budynkami użyteczności publicznej, w budynkach zakładów produkcyjnych, przetwórstwa rolno spożywczego i usługowych, w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych i studzienkach przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych, a także w budynkach inwentarskich, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.

Deratyzacja to zabieg mający na celu zwalczanie i odstraszanie wszelkiego rodzaju gryzoni, w tym myszy i szczurów. Szczury i myszy stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, szczególnie dla dzieci, osób starszych, oraz osób o osłabionym układzie odpornościowym. Gryzonie oprócz tego, iż niszczą dobra materialne, przenoszą także choroby odzwierzęce, pasożyty, bakterie.
Przypadkowy kontakt z gryzoniami, nawet pośredni, może przyprawić nas o duży problem zdrowotny. Jest to bardzo ważne, teraz w dobie pandemii nawet jakby ważniejsze… Dbajmy zatem o porządek oraz odpowiedni stan sanitarny w miejscach, w których żyjemy i w których pracujemy.

Przypominamy, że wykonywanie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz przestrzegania ustawy i Regulaminu podlega kontroli sprawowanej przez burmistrza.

Nie czekaj na kontrolę – deratyzuj!
 

Podstawa prawna:

- § 29 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława

- art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz.888)