Informacja o organizacji przerw w pracy przedszkoli nr 3 i 4 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Informacja o organizacji przerw w pracy przedszkoli nr 3 i 4

Krzysztof Napierski / 14 czerwca 2024

Urząd Miasta Mława informuje rodziców dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 3 im. Jana Brzechwy w Mławie z siedzibą przy ul. Hożej 6 oraz do Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie z siedzibą przy ul. Krasińskiego 7 w Mławie o przerwie w pracy ww. przedszkoli. 

Przerwa w pracy w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 im. Jana Brzechwy w Mławie  ustalona została w terminie od 01.07.2024 r. - 19.07.2024 r., przedszkole pełniące dyżur w trakcie przerwy to Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie.

Przerwa w pracy w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie ustalona została w terminie od 22.07.2024 r. - 09.08.2024 r., przedszkole pełniące dyżur w trakcie przerwy to Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 im. Jana Brzechwy w Mławie.

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka składają "Deklarację zgłoszenia" dziecka na dyżur w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie z siedzibą przy ul. Ordona 14, 06-500 w Mławie w nieprzekraczalnym terminie minimum tydzień przed ustalonym dyżurem. Deklaracje dostępne są w przedszkolu macierzystym, do którego dziecko uczęszcza.