III edycja Mazowieckiego Forum Dziedzictwa | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

III edycja Mazowieckiego Forum Dziedzictwa

Agnieszka Puzio-Dębska / 06 czerwca 2024

Samorząd Województw Mazowieckiego zaprasza osoby zajmujące się dziedzictwem kulturowym do udziału w III edycji Mazowieckiego Forum Dziedzictwa, które odbędzie się na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.  

Wydarzenie to jest szczególnie skierowane do decydentów i decydentek oraz pracowników i pracowniczek zajmujących się m.in. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacją, dotacjami na zabytki, rozwojem strategicznym, ewidencjami zabytków, programami opieki nad zabytkami, jak również do wszystkich zainteresowanych zrównoważoną ochroną, opieką oraz recepcją materialnego i niematerialnego dziedzictwa. Organizatorzy zapraszają również do udziału przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych, jak domy kultury, izby pamięci i muzea.

Forum odbędzie się:

Ponadto Samorząd Województwa Mazowieckiego zachęca do zapoznania się  z zasadami V edycji konkursu fotograficznego Odkrywamy nasze dziedzictwo: https://mazovia.pl/pl/konkursy/odkrywamy-nasze-dziedzictwo-v-edycja-konkursu-fotograficznego.html