Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Archiwista w oczach dziecka - konkurs plastyczny

Wioletta Mikucińska / 05 października 2022
konkurs plastyczny.jpg 457
Data
Miejsce
Archiwum Państwowe w Warszawie – Oddział w Mławie
Organizator
Archiwum Państwowego w Warszawie, oddział w Mławie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie organizuje konkurs plastyczny pt. „Archiwista w oczach dziecka”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych funkcjonujących na terenie działania mławskiego Oddziału APW. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice, w formie płaskiej (np. rysunek, komiks), umożliwiającej późniejszą publikację prac. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane autora: imię i nazwisko; adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy szkoły/placówki oraz klasę, zgodę na publikację pracy oraz danych osobowych. Prace należy składać osobiście w siedzibie mławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie, przy ul. Narutowicza 3, do 1 grudnia br. Laureaci konkursu zostaną telefonicznie powiadomieni o wynikach konkursu. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w siedzibie mławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie, przy ul. Narutowicza 3.

 

 

Najbliższe wydarzenia