160. rocznica Powstania Styczniowego | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

160. rocznica Powstania Styczniowego

Wioletta Mikucińska / 17 marca 2023
Powstanie Styczniowe (domena publicza)
Data
Godzina
11:00
Miejsce
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie – Wydział Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie
Organizator
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie
Akademickie Centrum Kształcenia w Mławie
Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Mławie

Wydarzenie rozpocznie w poniedziałek 27 marca 2023 roku o godzinie 11.00 konferencja popularno – naukowa pt. „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864. Największy polski zryw niepodległościowy”, która odbędzie się w Auli im. Apoloniusza Strzeleckiego Państwowej Uczelni Zawodowej w Mławie przy ulicy Warszawskiej 52.

Jej porządek będzie następujący:

1. Mgr Michał Nowakowski, „Powstanie Styczniowe – geneza, przebieg, bilans”;

2. Dr Leszek Arent, „Powstanie Styczniowe na Mazowszu Północnym”;

3. Dr Piotr Kaszubowski, „Tomasz Kolbe – powstańczy dowódca i jego legenda”;

4. Dr Tomasz Sypniewski, „Wielkopolanie w Powstaniu Styczniowym”;

5. Dr hab. Arkadiusz Meller, „Pamięć o Powstaniu Styczniowym w Drugiej Rzeczypospolitej”.

Część merytoryczną konferencji poprzedzi wystąpienie Sławomira Kowalewskiego Burmistrza Mławy, organizatorów i zaproszonych gości.

O godzinie 15.00 w sali wykładowej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie przy ulicy Władysława Reymonta 4 odbędzie się prowadzone przez doradcę metodycznego Michała Nowakowskiego – seminarium historyczne dla Dyrektorów szkół oraz nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. Wśród prelegentów wystąpią m. in. dr Leszek Arent, Dr Piotr Kaszubowski, dr Tomasz Sypniewski, dr hab. Arkadiusz Meller.

29 marca 2023 roku o godzinie 11.00 w Archiwum Państwowym w Mławie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 3 odbędzie się prelekcja dr Bogumiły Umińskiej – kustosza wystawy i zwiedzanie wystawy pt. „Gloria victis w 160 rocznicę Powstania Styczniowego”.

W dniach 28 – 31 marca 2023 roku jest możliwość zwiedzania wystawy dla szkół, mieszkańców Mławy i osoby zainteresowane.

Wydarzenie pod patronatem Burmistrza Miasta Młąwa

Zapraszamy.