Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej

root@npc.pl / 02 grudnia 2010

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, siedziba - Miejski Domu Kultury w Mławie, przy ul. Stary Rynek 13, tel. do kontaktu - 23 654-35-85, e-mail: adebski69atwp [dot] pl

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej jest stowarzyszeniem pożytku publicznego.

Prosimy o wsparcie naszego związku przez przekazanie 1% od podatku PIT.

KRS: 0000153378

lub dobrowolne wpłaty na konto

BPH o/Mława

70 1060 0076 0000 4012 5008 0442

WSPIARAJ MŁAWSKĄ KULTURĘ!

HISTORIA ZTZZ

Historia powstania stowarzyszenia, które skupiałoby mławskich twórców zajmujących się różnego rodzaju sztuką sięga drugiej połowy 1999 r.

Jan Chądzyński (malarz, renowator plac plastycznych i rzeźbiarskich) spotkał się wówczas z Panią Haliną Szyc, która miała „swoją" grupę pań zajmujących się haftem krzyżykowym. To właśnie wówczas w toku dyskusji powstał pomysł na zawiązanie stowarzyszenia mławskich twórców.

W dniu 21.09.1999 r. odbyło się pierwsze założycielskie zebranie Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej. W zebraniu tym wzięło udział 29 członków założycieli. Na zebraniu tym został wybrany trzy osobowy Komitet Założycielski, który został upoważniony do dokonania rejestracji ZTZZ w Krajowym Rejestrze Sądowym. W skład Komitetu Założycielskiego weszli: Ewa Stabach, Jarosław Trześniewski-Kwiecień i Jan Chądzyński.

W dniu 03.04.2000 r. odbyło się pierwsze inauguracyjne Walne Zebranie ZTZZ. Pierwszym Prezesem ZTZZ został jednogłośnie wybrany Jan Chądzyński. W skład Zarządu zostali wybrani: Małgorzata Tuszyńska, Anna Miałka-Kruszewska i Andrzej Panasiuk. W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Artur Dębski, Wiesława Falkiewicz, Andrzej Malesa, Ewa Pioch-Panasiuk i Dariusz Zgiep. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Anna Baran, Ewa Stabach, Halina Szyc, Jadwiga Szymkowicz i Jarosław Trześniewski-Kwiecień.

Po wypadku samochodowym któremu uległ Jan Chądzyński oraz pisemnej rezygnacji Pani Małgorzaty Tuszyńskiej i Anny Miałki-Kruszewskej został wybrany nowy Zarząd ZTZZ. W okresie przejściowym Prezesem ZTZZ był Andrzej Panasiuk, a w dniu 14 maja 2003 r. Prezesem ZTZZ wybrany został Artur Dębski. W skład Zarządu weszli: Jarosław Trześniewski-Kwiecień, Magdalena Szumkowska i Andrzej Panasiuk. W związku z faktem, iż na zebraniu tym nie wyłoniono nowego składu Sądu Koleżeńskiego nastąpiły trudności
w wpisaniu zmian w KRS. Spowodowało to konieczność dokonania całkowicie nowych wyborów władz stowarzyszenia.

W dniu 04.03.2005 r. na zebraniu sprawozdawczo wyborczym ZTZZ odbyły się wybory. Komisja skrutacyjna w składzie Jan Chądzyński i Ewa Osowska po przeliczeniu głosów ogłosiła, iż Prezesem ZTZZ został wybrany Artur Dębski. W skład Zarządu ZTZZ zostali wybrani: Andrzej Panasiuk, Dariusz Zgiep i Jarosław Trześniewski-Kwiecień. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Janusz Dębski, Ewa Stabach, Małgorzata Tuszyńska, Wiesław Kiwit i Kamil Krupa. Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: Małgorzata Żurawska, Tomasz Wydra, Jadwiga Szymkowicz, Halina Szyc i Halina Gamdzyk-Kalińska.

W związku z faktem, że kadencja organów stowarzyszenia zgodnie z statutem ZTZZ trwa trzy lata, w dniu 04.04.2008 r. odbyło się kolejne sprawozdawczo-wyborcze Walne ZTZZ. Prezesem na drugą (i ostatnią kadencję) został jednogłośnie wybrany Artur Dębski.
W skład Zarządu ZTZZ zostali wybrani: Jarosław Trześniewski-Kwiecień, Janusz Dębski
i Wiesław Kiwit. W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Dariusz Zgiep, Janusz Dylewski, Halina Gamdzyk-Kalińska, Dariusz Tadrzyński i Paulina Jędrzejewska. W skład Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: Tomasz Wydra, Sergiusz Skrobiński, Halina Szyc, Maria Artowicz i Ewa Osowska.

W dniu 19.09.2008 r. odbyło się nadzwyczajne Zebranie ZTZZ, którego celem była zmiana statutu ZTZZ, tak, żeby stowarzyszenie zostało wpisane do KRS jako organizacja pożytku publicznego. Oprócz zmiany statutu nastąpiła również decyzja o zmianie siedziby ZTZZ. Nową siedzibą stowarzyszenia został Miejski Dom Kultury w Mławie, czyli stowarzyszenie lokalnych twórców doczekało się w końcu, że ich siedzibą będzie miejsce gdzie wydaje się, że powinno być od początku.

Niestety postanowieniem z dnia 09.01.2009r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy przyjął zmiany statutu, ale oddalił wniosek w części dotyczącej wpisu wzmianki o statusie organizacji pożytku publicznego. W związku z tym w 2009 r. walne zebranie ZTZZ powtórnie zmieniło statut i tym razem w grudniu 2010 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował ZTZZ jako organizacja pożytku publicznego.

W dniu 18.03.2011 r. odbyło się zebranie członków stowarzyszenia, którego głównym punktem był wybór nowych władz stowarzyszenia. Prezesem Zarządu został wybrany Jarosław Trześniewski-Kwiecień. Do Zarządu zostali wybrani: Janusz Dębski, Wiesław Kiwit i Artur Dębski. Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Anna Jurkiewicz, Dariusz Tadrzyński, Ewa Osowska, Jacek Mianowski i Janusz Dylewski. Do sądu koleżeńskiego zostali wybrani: Paweł Majewski, Henryk Marcinkiewicz, Sergiusz Skrobiński, Łukasz Lipka i Halina Gamdzyk-Kalińska.

Na dzień 10 lutego 2012 r. w Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej zrzeszonych było 60 osób w następujących sekcjach:

Sekcja literacka: Irena Chylińska-Żbikowska , Artur Dębski, Grażyna i Janusz Dylewscy, Paulina Florczak, Halina Gamdzyk-Kalińska, Anna Hermann, Jerzy Gawlikowski, Anna Jurkiewicz, Elżbieta Karlsson, Milena Kordalska, Krzysztof Kowalski, Łukasz Lipka, Michał Łabanowski, Krystyna Machałowska, Paweł Majewski, Henryk Marcinkiewicz, Krzysztof Olech, Irena Oleszkin, Piotr Olszewski, Małgorzata Retkowska, Teresa Romańska, Wojciech Rychcik, Bronisława Stachula, Jadwiga Szymkowicz, Jarosław Trześniewski-Kwiecień, Halina Wylot.

Sekcja malarska: Anna Baran, Jan Chądzyński, Halina Chudek-Szczapińska, Janusz Grzegorczyk, Jerzy Jasiński, Wiesław Kiwit, Ewa Osowska, Andrzej Panasiuk, Wojciech Rutkowski, Beata Sobieraj, Jacek Stryjewski, Magdalena Szumkowska, Wojciech Zakrzewski, Karolina Zembrzuska, Dariusz Zgiep.

Sekcja muzyczna: Jacek Mianowski, Sergiusz Skrobiński.

Sekcja fotograficzna: Celina Błaszczyk, Janusz Dębski, Danuta Gastołek, Michał Kaszubski, Bartek Ponikiewski, Dariusz Tadrzyński, Zbigniew Wawrzyński.

Sekcja rzeźbiarska: Justyna Grzywacz, Jerzy Radzki.

Sekcja haftu krzyżykowego: Wiesława Falkiewicz, Alicja Mianowska, Krystyna Nowacka, Ewa Stabach, Halina Szyc, Małgorzata Żurawska.

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej był wydawcą (współwydawcą) kilkudziesięciu książek, folderów, albumów, kalendarzy, pocztówek:

KSIĄŻKI:

Antologia poezji Rzeźbiona sercem; 2000r.Antologia poezji Okno na świat; 2001r.Autorski zbiór opowiadań Jadwigi Szymkowicz Opowiadania; 2002r.Antologia poezji Listy do nieba; 2003r.Autorski tomik wierszy Jarosława Trześniewskiego-Kwietnia Pomarańczowy zeszyt; 2003r.Autorski zbiór opowiadań Henryka Marcinkiewicza Kim jestes człowieku; 2003r.Autorski zbiór opowiadań Jadwigi Szymkowicz Z prawdziwego zdarzenia; 2003r.Almanach ZTZZ wydany z okazji 5-lecia stowarzyszenia; 2004r.Autorski zbiór wierszy Ireny Oleszki Chcę pozbierać moje myśli rozbiegane; 2005r.Autorski zbiór wierszy Haliny Gamdzyk-Kalińskiej Dialog z ciszą; 2006r.Almanach poetycki mławsko-przasnyski Zbliżenia; 2007r.Autorski zbiór wierszy i piosenek Kamili Stabach Listy niewysłane; 2007r.Autorski zbiór wierszy Henryka Marcinkiewicza Lot ku gwiazdom; 2008r.Autorski zbiór wierszy Anny Szymańskiej Znamiona słowem wyryte; 2008r.Autorski zbiór wierszy Jadwigi Szymkowicz Słowem ocalić od zapomnienia; 2008r.Autorski zbiór wierszy Wojciecha Rychcika Nie na ostatnią chwilę; 2008r.Autorski zbiór wierszy Andrzeja Malesy Smak miłości; 2008r.Autorski zbiór wierszy Jarosława Trześniewskiego-Kwietnia Casus mixtus; 2009r.Autorski zbiór wierszy Sergiusza Skrobińskiego Gdyby chwila...; 2009r.Autorski zbiór wierszy Magdaleny Szumkowskiej Przenikanie; 2009r.Autorski zbiór wierszy Dariusza Tadrzyńskiego Niepewność na dworcu znajomych uczuć; 2009r.Autorski zbiór wierszy Barbary Artowicz Myśli zamknięte w słowach; 2009r.Autorski zbiór wierszy Ireny Chylińskiej-Żbikowskiej Droga życia; 2009r.Almanach 2 z okazji 10-lecia ZTZZ; 2009r.Autorski zbiór wierszy Pauliny Florczak Po pierwsze; 2010r.Autorski zbiór wierszy Piotra Olszewskiego Drzewo życia; 2010r.Autorski zbiór wierszy Janusza Dylewskiego Pierwszy smak; 2010r.Autorski zbiór wierszy Małgorzaty Retkowskiej Tobie, że jesteś prawdziwy; 2010r.Autorski zbiór wierszy Anny Jurkiewicz Sesja indywidualne; 2010r.Almanach poetycki mławsko-żyrardowski Zbliżenia 2; 2010r.Autorski zbiór wierszy Henryka Marcinkiewicza Dwie muzy; 2010r.Autorski zbiór wierszy Grażyny Dylewskiej Samo piękno; 2011r.Autorski zbiór wierszy Haliny Gamdzyk-Kalińskiej Na niebieskim szlaku; 2011r.Autorski zbiór wierszy Krzysztofa Kowalskiego Gra w kolory nocy; 2011r.Autorski zbiór wierszy Łukasza Lipki Przebudzenie; 2011r.Autorski zbiór wierszy Pawła Majewskiego W poetyckiej niewoli; 2011r.Almanach poetycki nierówności pod sufitem; 2011r.

ALBUMY

Album Mława; 2006 r.Album fotograficzny MŁAWA; 2009 r.

FOLDERY MALARSKIE

Ewa Karolina Osowska Malarstwo; 2010 r.Wojciech Rutkowski; Malarstwo; 2010 r.Mławskie warsztaty plenerowe; 2010 r.Wojciech Rutkowski; 2011 r.Jerzy Jasiński; 2011 r.II Mławskie Warsztaty Plenerowe Śladami Wojciecha Piechowskiego; 2011 r.

KALENDARZE

Mława, inspiracje malarskie; 2008 r.Malarstwo w hafcie krzyżykowym; 2009 r.Mławskie impresje fotograficzne; 2010 r.

WYSTAWY

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej zorganizował przez cały okres swojej działalności kilkadziesiąt wystaw zbiorowych. Także jego członkowie pokazywali swoje prace
na indywidualnych, autorskich wystawach. Poniższe zestawienie pokazuje część z tych wystaw:

Wystawa w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zawkrze" prezentująca prace haftu krzyżykowego Pań: Wiesławy Falkiewicz, Krystyny Nowackiej, Alicji Mianowskiej, Ewy Stabach, Haliny Szyc – 1999r.Wystawa „Hafciarskie pasje" w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie – 2000r.Wystawa w MDK w Mławie fotografii pałaców i dworków Ziemi Zawkrzeńskiej Janusza Dębskiego – 2000r.Wystawa w MDK w Mławie fotograficzna ponad 200 zdjęć z mławskich cmentarzy Janusza Dębskiego – 2000r.Wystawa w Galerii 13 w Mławie fotograficzna „Impresje przyrodnicze Północnego Mazowsza" Janusza Dębskiego – 2000r.Wystawa w MDK w Mławie wystawa malarska Barbary Pstrągowskiej – 2000r.Wystawa w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie malarska Wojciecha Rutkowskiego - 2000r.I Przegląd Twórczości Plastyków Mławskich w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie – 2002r.W Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Mławie indywidualna wystawa haftu krzyżykowego Pani Haliny Szyc – 2002r.W Muzeum Historycznym w Przasnyszu wystawa fotograficzna „Impresje przyrodnicze Północnego Mazowsza" Janusza Dębskiego – 2002r.W Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie wystawa fotograficzna „Dwory
i pałace Północnego Mazowsza" Janusza Dębskiego – 2002r.W GOK w Radzanowie wystawa fotograficzna Janusza Dębskiego „Walory historyczno-przyrodnicze gminy Radzanów" – 2003r.W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Glinojecku wystawa fotograficzna „Impresje przyrodnicze Północnego Mazowsza" Janusza Dębskiego – 2003r.II Przegląd Twórczości Plastyków Mławskim w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
w Mławie – 2004r.W Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie wystawa zbiorowa fotografii „Przyroda polska". Swoje zdjęcia zaprezentowali: Beata Puzio, Artur Dębski, Zbigniew Wawrzyński, Janusz Dębski, Krzysztof Antczak i Piotr Pagórski – 2004r.W Galerii Żuromińskiego Centrum Kultury wystawa malarska Jerzego Jasińskiego
– 2004r.Wystawa „Igłą i nitką malowane" w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie o/Mława
– 2005r.Wystawa ZTZZ w Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim – 2005r.W Muzeum Historycznym w Przasnyszu wystawa fotograficzna „Ptaki moje..." Krzysztofa Antczaka – 2005r.W Muzeum Historycznym w Przasnyszu zbiorowa wystawa prac członków ZTZZ
– 2005r.W MDK w Przasnyszu wystawa fotograficzna „Dwory i pałace Północnego Mazowsza" Janusza Dębskiego – 2005r.W Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu wystawa zbiorowa członków ZTZZ – 2005r.Wystawa ZTZZ w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku – 2006r. Wystawa II-ego Letniego Salonu Artystycznego „Prezentacje międzypowiatowe" w Zimnej Wodzie, w której powiat mławski reprezentowali członkowie ZTZZ: Krzysztof Antczak, Artur Dębski, Andrzej Panasiuk i Robert Rudnik – 2006r.W MDK w Brodnicy wystawa malarska Jerzego Jasińskiego – 2006r.W Galerii Sztuki Centrum Kultury w Ostródzie zbiorowa wystawa prac członków ZTZZ – 2006r.W Brodnickim Domu Kultury wystawa zbiorowa prac członków ZTZZ – 2006r.W MDK w Chorzelach wystawa fotograficzna „Dwory i pałace Północnego Mazowsza
z uwzględnieniem gminy Chorzele" Janusza Dębskiego – 2006r.W Miejskim Domu Kultury w Raciążu zbiorowa wystawa prac członków ZTZZ – 2006r.W GOK w Grudusku zbiorowa wystawa prac członków ZTZZ – 2006r.Wystawa Pauliny Jędrzejewskiej „Wschodnie inspiracje" w Miejskim Domu Kultury
w Przasnyszu – 2007r.W Centrum Kultury w Ostródzie wystawa zbiorowa prac członków ZTZZ – 2007r.W MDK w Biskupcu wystawa fotograficzna „A mnie jest szkoda lata..." Janusza Dębskiego – 2007r.W Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie - III Przegląd Twórczości Plastyków Mławskich – 2008r.W GOK w Szreńsku zbiorowa wystawa prac członków ZTZZ – 2008r.W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce wystawa fotograficzna „Impresje przyrodnicze Północnego Mazowsza" Janusza Dębskiego – 2008r.W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie wystawa fotograficzna „Dwory i pałace Ziemi Zawkrzeńskiej" Janusza Dębskiego – 2008r.W Galerii „POD BELKĄ" na zamku w Nidzicy wystawa malarska Jerzego Jasińskiego
– 2008r.Wystawa zbiorowa prac członków ZTZZ w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku
– 2009r.W Galerii Honey przy u. Reymonta na Bielanach w Warszawie wystawa malarska Wojciecha Zakrzewskiego – 2009r.W GOK w Szreńsku wystawa fotograficzna „Fotografia z dotykiem poezji" Dariusza Tadrzyńskiego – 2009r.W MDK w Mławie wystawa fotograficzna zorganizowana przez Justynę Grzywacz „Mławska kobiecość" – 2009r.W Galerii SPICHLERZ w MDK w Olsztynie wystawa malarska Jerzego Jasińskiego
– 2009r.W Nosarzewie Borowym wystawa fotograficzna „Mazowsze w fotografii" Dariusza Tadrzyńskiego – 2009r.W mławskim parku wystawa fotograficzno-malarska – 2010r.W Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu wystawa malarska Jana Chądzyńskiego
– 2011r.W Miejskim Domu Kultury w Mławie wystawa malarsko-fotograficzna – 2011r.W Parafii na Wólce w Mławie wystawa malarsko-fotograficzna – 2011r.W mławskim parku wystawa fotograficzna przy okazji NOCY POETÓW – 2011r.W Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej wystawa malarska Jana Chądzyńskiego – 2011r.W Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej wystawa zbiorowa plastyków mławskich – 2011r. Przegląd twórczości fotograficznej w MDK w Przasnyszu – 2011r.