Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zmiana w dyżurze specjalisty ds. kształtowania właściwych postaw rodzicielskich i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Marzena Długokęcka / 13 czerwca 2022

Uprzejmie informujemy o jednorazowej zmianie dyżuru specjalisty-pedagoga ze środy 15.06.2022 r. na wtorek 14.06.2022
Pedagog udziela wsparcia mieszkańcom Mławy bezpłatnie w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy ul. Z. Padlewskiego 13 od godz. 16.00 - 18.00.