Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 13 marca 2018r.

Sylwia Tryjanowska / 14 marca 2018

w sprawie rozszerzenia listy rodzin zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych miasta

 

Do pobrania